Publikationer

Sökresultat - Hittade 1 publikationer


 Försök med olika material i bryggor vid Öresund Lägesrapport nr 3
 SP Rapport 2016:83
Författare Jermer, Jöran, Bardage, Stig, Nilsson, Nicklas, Anderson, Torbjörn
Sammanfattning

Denna rapport innehåller resultat från den fjärde besiktningen av olika trä-, plast- och kompositmaterial exponerade i två bryggor vid Sibbarps badplats vid Öresund strax norr om Øresundsbron. Tanken med att exponera materialen i denna miljö är att relativt snabbt får besked om vilka material som ser ut att klara sig bäst och uppfylla Malmö Stads gatukontors krav på utseende, hållbarhet och funktion i en utsatt miljö.

Försöket har, trots att det pågått under en förhållandevis kort tid, givit värdefull information om olika materials egenskaper och lämplighet för användning utomhus i utsatta miljöer med hänsyn till fuktpåverkan och angrepp av biologiska skadegörare men även med hänsyn till mekaniska och utseendemässiga aspekter.

Samtliga trämaterial har snabbt blivit gråa, medan plast- och kompositmaterialen ännu efter fyra somrars exponering i stort sett har kvar sin ursprungsfärg.

Samtliga material utom plast och kompositer har i varierande grad angripits av miss-färgande svamp samt alger. Inga rötskador har observerats med undantag från små begynnande angrepp runt skruvskallar i två av trämaterialen.

De mekaniska egenskaperna har visat sig skilja en hel del mellan materialen. Sprickbildning och uppfläkning av virkesytan, särskilt på kantsidor, kan i värsta fall orsaka skador på framför allt bara fötter.

Nyckelord: fältprovning, impregnerat trä, modifierat trä, naturligt beständigt trä, trä-plastkompositer, WPC, återvunnen plast, utomhusexponering

KommentarSaknas ännu
DokumentLäs/Ladda ner...

Sök publikationer

Relaterad information

Se även