Publikationer

Här kan du söka information bland de publikationer som SP publicerat.

Använd sökfunktionen uppe till höger. Du kan också söka inom respektive teknikområde genom att först klicka på länkarna i marginalen till vänster.

En del publikationer går att läsa direkt genom att i listan över sökresultat klicka på länken "Läs". Publikationerna i pappersformat kan i de flesta fall beställas genom att klicka på länken "Beställ".


Model Scale Tunnel Fire Tests- Point extraction ventilation

SP Rapport 2010:03

Läs mer...

SP-INFO 2010:06

Tjänster för processindustrin

SP-INFO 2010:07

Läs mer...

Fältprovning av stängselstolpar Lägesrapport nr 2
SP Rapport 2016:94

Energin under mark ska upp till ytan - Strategisk innovationsagenda för geoenergi
SP Rapport 2016:93

Metoder för att följa upp efterlevnad av brandskyddskrav
SP Rapport 2016:92

Aktivt Åldrande – individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos äldre – Beställning och distribution av mat för den äldre
SP Rapport 2016:91

Felträdsanalys för spisvakter
SP Rapport 2016:88

Försök med olika material i bryggor vid Öresund Lägesrapport nr 3
SP Rapport 2016:83

Fire detection & fire alarm systems in heavy vehicles – Final Report
SP Rapport 2016:85

Risker med nya energibärare i vägtunnlar och underjordiska garage
SP Rapport 2016:84

Global survey on durability variation – on the effect of the reference species. Proceedings IRG Annual Meeting, IRG/WP 16-20573.
Proceedings IRG Annual Meeting © 2016 The International Research Group on Wood Protection 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

On Trial: the Compatibility of Measurement in the Physical and Social Sciences
Journal of Physics: Conference Series 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

The importance of including secondary effects when defining the system boundary with life cycle perspective: case study for design of an external wall. Journal of Cleaner Production (Accepted in Dec 2016).
Journal of Cleaner Production 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

"Fysikavund - släpp det!"
Fysikaktuellt 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

Uncertainty Quantification Applied to a Fire-Exposed Glued-Laminated Timber Beam
14th International Probabilistic Workshop 2016 (Extern vetenskaplig bok)

Prefabricated Wood Elements for Sustainable Renovation of Residential Building Façades
Energy Procedia 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

ONKALO POSE Experiment - Laboratory Determination of Density, Porosity and Mechanical Anisotropy of Gneiss and Granite
Working Report 2016-31, Posiva Oy, Finland 2016 (Extern vetenskaplig bok)

Normal Loading and Shear Tests on Rock Joints from Olkiluoto
Working Report 2016-30, Posiva Oy, Finland 2016 (Extern vetenskaplig bok)

Examples of characteristics of wood that affect mould growth: a meta-analysis. [in press]
European Journal of Wood and Wood products 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

Fire detection in Heavy Vehicle Engine Compartments
FS-World Fire & Safety Magazine, Detection & Suppression, Fall 2016 Edition 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

Engineering assessment method for anchorage in corroded reinforced concrete
Proceedings to 19th IABSE Congress Stockholm, 21-23 September 2016 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

A probabilistic approach for handling uncertainty in infrastructure LCA
Proceedings of 19th IABSE Congress Stockholm 21-23 September 2016 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

On the contribution of technological concepts to the resilience of bridges as critical infrastructure assets
Proceedings of 19th IABSE Congress Stockholm 21-23 September 2016 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

Critical Infrastructure Resilience Index
Proceedings of the 26th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2016, Glasgow, 25-29 September 2016 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

Novel techniques and approaches for risk based application of resilience concepts to critical infrastructure: an introduction to the IMPROVER project
Proceedings of the 26th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2016, Glasgow, 25-29 September 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

Resilience, Damage Tolerance & Risk Analysis of a Structure Comprising Structural Glass
engineered transparency, International Conference at glasstec, Düsseldorf, 20-21 September, 2016 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

Application of concepts of fire resistance of load bearing structural glass
9th International Conference on Structures in Fire, SiF 2016, Princeton, 8-10 June, 2016. 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

Load-bearing capacity of ductile multiple shear steel-to-timber connections
Proceeding of WCTE World Conference on Timber Engineering, August 22-25, Vienna 2016. 2016 (Extern vetenskaplig bok)

Decision-support for a sustainable regional water supply management
The 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, Sept 2016 2016 (Extern vetenskaplig tidskrift)

Corrosion of fasteners in thermally modified timber – final report after 13 years exposure outdoors.
2016: (Extern publikation)

Metrological support for LNG custody transfer and transport”
Proceeding of FLOMEKO 2016, Sydney, Australia, September 26-29, 2016 2016: (Extern publikation)

World’s first LNG research and calibration facility
Proceedings of FLOMEKO 2016, Sydney, Australia, September 26-29, 2016 2016: (Extern publikation)

International Flow Measurement Conference 2015: Advances and Developments in Industrial Flow Measurement. 1-2 July 2015. University of Warwick Coventry, UK
International Flow Measurement Conference 2015: Advances and Developments in Industrial Flow Measurement. 1-2 July 2015. University of Warwick Coventry, UK 2015: (Extern publikation)

ANALYSIS OF P2G/P2L SYSTEMS IN PITEÅ/NORRBOTTEN FOR COMBINED PRODUCTION OF LIQUID AND GASEOUS BIOFUELS
Rapport inom f3 2016:10 (Extern publikation)

Fullskaliga försök med brandbekämpningssystem i tunnlar
Brandposten 2016:55 (Extern publikation)

Halvtid i bostadsbrandprojekten
Brandposten 2016:55 (Extern publikation)

System eller produkter för att förhindra bostadsbränder
Brandposten 2016:55 (Extern publikation)

Fokus på riskerna med möbelbränder
Brandposten 2016:55 (Extern publikation)

Nordic Fire & Safety Days 2016 - en Nordisk kunskapsbro inom brand och säkerhet
Brandposten 2016:55 (Extern publikation)

SP Safety håller internationell kurs i brandprovning
Brandposten 2016:55 (Extern publikation)

Utredning av tankbilsolyckan i Skatestraumtunneln i Norge 2015
Brandposten 2016:55 (Extern publikation)

Brandsäkerhet i vindturbiner
Brandposten 2016:55 (Extern publikation)

Skogsbränder och gräsbränder i Sverige, 1996-2014
Brandposten 2016:55 (Extern publikation)

"Call for Abstracts" - Internationell workshop om brandspjälkning i Borås
Brandposten 2016:55 (Extern publikation)

Stort behov av funktionsbaserade regler för tunnlar
Brandposten 2016:55 (Extern publikation)

FIVE 2016
Brandposten 2016:55 (Extern publikation)

Lättvikt i Finspång
Brandposten 2016:55 (Extern publikation)

En personlig och digital vårdupplevelse - Framtidens primärvård : Full version
Vinnova rapport ; 2016:02156 2016: (Extern publikation)

En personlig och digital vårdupplevelse - framtidens primärvård Kortversion
Vinnova-projekt: Nya förutsättningar för proiärvården med digitalisering 2016 2016: (Extern publikation)

Sök publikationer

Relaterad information

Se även

SP Trätek - Kunskapskatalog för åren 1999-2004